Mozgás ajánlások 3-6 éves gyermekek számára

Óvodás korban a mozgásfejlesztés feladata a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése és a mozgás megszerettetése. Ezen kívül a rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakításhoz fontos alapokat lehet adni, valamint a mozgástapasztalatok és -élmények bővítése is hangsúlyos szerepet kap ebben a korban. Óvodás korban a testi képességek, a fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs), valamint mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése is elengedhetetlen szerepet töltenek be a gyermekek életében.

Ajánlások fizikai aktivitásra

A 3-5 éves korúak számára tett ajánlások megfogalmazásánál a WHO 5 éves kornál fiatalabbakra vonatkozó ajánlásain túl a hazai óvópedagógiai és mozgástudományi tanulmányokra és iránymutatásokra is támaszkodtunk. A későbbi alfejezetekben a WHO felosztástól eltérően a hazai gyakorlatnak megfelelően az óvodás korúakat 3 - 6-7 éves korig egy korcsoportként kezeljük.

Ajánlás 3- 6/7 éves óvodáskorúak részére

Aktivitás mennyisége

Konkrét aktivitási mennyiség nincs pontosan meghatározva, de ajánlott minimum napi 3 óra bármilyen intenzitású (alacsony, közepes, magas) tevékenység. A gyermek egész nap folyamán legyen aktív az egészséges növekedés és a fejlődés segítése érdekében.

Mozgásforma ajánlások

3-5 éves korban fontos a természetes mozgások fejlődése (járás, futás, ugrások, dobások, egyensúlyérzék stb. fejlesztése), a finom motorika fejlesztése, a testalkati deformitások megelőzése, a csontok erősségének fokozása.

Intézményi háttér szerepe

Az óvodai nevelésben ezt a célt a kötelező testnevelési foglalkozáson túl az aktív szabad játék, a környezeti és esztétikai nevelés, valamint a gondozási és önkiszolgáló tevékenységek is támogatják.

Szociális környezet szerepe

Fontos, hogy az intézményben eltöltött időn túl a családi, és az egyéb szociális közeg is támogassa a gyermek aktív szabadidőeltöltését, szabad játékát. Segítse a gyermek mozgásos játékát. Amennyiben szükséges tudatosan korlátozza a gyermek (pl. képernyő előtt eltöltött) ülő idejét. A család és a gyermek környezete adjon mozgásra épülő, egészséges élménydús alternatívákat, játsszon mozgásos játékokat a gyermekkel.

Mozgásforma ajánlások óvodáskorú gyermekeknek

A minimum 3 óra fizikai aktivitás elérésére és ebből az átlagosan 60 perc aerob tevékenység elvégzésére az alábbi mozgásformák javasoltak: futás, szökdelés, rollerezés, kerékpározás, úszás, tánc stb., futással, szökdeléssel járó mozgásos játékok.

Izom- és csonterősítés

Fontos, hogy a kisebb gyerekek esetében általában nem szükséges strukturált fittségi edzések szervezése, mert ők gyakran a hétköznapi mozgásaik, játékaik során végeznek izomerősítést a nehezebb tárgyak felemelésével, vagy a saját testsúlyuk mozgatásával. Ezek a tevékenységek mind beleszámítanak a napi fizikai aktivitási mennyiségbe. Továbbá az ajánlott izomerősítő gyakorlatok elvégzésére a gyermekek mozgásfejlesztése során az óvodai nevelésben sor kerül.

Óvodáskori mozgásajánlások

Természetes mozgások fejlesztése, ide tartoznak az ösztönös, velünk született, spontán megtanult kötetlen mozgásformák, amelyek az egész test izomcsoportjait igénybe veszik. Ezek a következők: járások, futások, dobások, ugrások, kúszás-mászás, emelés-hordás, húzás-tolás, egyensúlyozás, függés. Hatásuk változatos, sokoldalú, fejlesztésük az alapvető mozgáskészségek kialakításában alapvető.

Futó-fogó játékokkal a nagymozgások és a térészlelés fejleszthető labdajátékokkal a szem-kéz, szem-láb koordináció és a finom motorikus mozgás is fejleszthető stb.

Szerző: Dr. Lacza Gyöngyvér Létrehozás ideje: 2024.05.13 Utolsó módosítás: 2024.05.13